Executive Forum 2016

G. Matersa prezentācija G. Matersa prezentācija
V. Nilsena prezentācijaV. Nilsena prezentācija

K. Hadsona prezentācijaK. Hadsona prezentācija
S. Linabergas prezentācijaS. Linabergas prezentācija

A. Ungera prezentācijaA. Ungera prezentācija
L. Kubliņas prezentācijaL. Kubliņas prezentācija

E. Freivalda prezentācijaE. Freivalda prezentācija