Kā risināt iekšējās konfliktsituācijas uzņēmumā? Cik liela loma uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir darbinieku uzticībai un cieņai vienam pret otru? Uz šiem jautājumiem atbildes spēs sniegt un dalīsies pieredzē Gregs Materss.

Gregs Materss pārstāv „Adizes Latvia”, kā arī ir pasniedzējs RTU Rīgas Biznesa skolā. Viņš regulāri konsultē uzņēmumus visā Baltijā un Eiropā. Adizes institūts ir apkalpojis klientus 73 valstīs, tostarp arī Latvijā. Turklāt Gregs ir dibinājis un darbojas četros no saviem uzņēmumiem.

G. Materss pauž nostāju, ka spēcīga un visaptveroša savstarpējas uzticības un cieņas kultūra ir tas, kas padara biznesu spēcīgu un ļauj tam kļūt par dominējošo konkurentu ilgtermiņā, jo, kad darbinieki tiešām zina, kā labi sastrādāties komandā un izmantot savus konfliktus konstruktīvi, tiek patērēta minimāla enerģija iekšējām cīņām uzņēmumā, kas ļauj veltīt maksimālu enerģiju, lai konkurētu tirgū.