IT inovācijām organizācijās, viedajās pilsētās un bezpilota ierīču attīstībai kopīgais: tās nevar ieviest viens cilvēks. Kā uzsver Executive foruma eksperti, nepieciešama visaptveroša pieeja, risinājumu attīstībā iesaistot gan darbiniekus, lietotājus, universitātes, valsts institūcijas u.c., gan arī pašiem IT speciālistiem veidojot  Latvijas IT kopienu.

“Komunikācijas trūkums ir Latvijas IT speciālistu izaicinājums gan organizācijā iekšienē, gan ārpus tās. Ceru, ka kādu dienu IT kopiena kļūs tik vienota, ka varēs paust kopēju nostāju par valstij svarīgiem jautājumiem. Ar Executive forumu vēlamies attīstīt šādu kultūru – tāpēc runātāju vidū aicinājām atšķirīgu jomu pārstāvjus, kas parāda dažādas perspektīvas kā sadarbību attīstīt,” stāsta “Proact IT Latvia” izpilddirektors Dmitrijs Šarafutdinovs.

Laba komanda spēj radīt nākotni

“Organizācijas nepārtraukti saskaras ar pārmaiņām. Vadības lielākais izaicinājums ir no darbiniekiem, kuriem ir atšķirīgas stiprās puses un uzdevumi, izveidot zvaigžņu komandu, kas spēs pārmaiņās radīt konkurences priekšrocību. Turklāt pārmaiņas vienmēr ir interešu konflikts, kur komandas izaicinājums ir prasme rast kompromisu. Savstarpēja cieņa, atvērta komunikācija un konstruktīvs konflikts ir tie atslēgas vārdi, kas var palīdzēt komandai būt inovatīvai, vadīt pārmaiņas un radīt nākotni,” iedrošina “Adizes Latvia” pārstāvis un RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzējs Gregs Materss.

Edijs Freivalds forumā dalījās starptautiskās lidostas “Rīga” pieredzē par biznesa iesaisti IT pārvaldībā: “Lai IT organizācijā nodrošinātu ne tikai tehnisko atbalstu, bet spētu arī sniegt stratēģisku pievienoto vērtību, nepieciešams izprast biznesa mērķus. Lidostā ir izveidota IT koordinācijas komiteja, kas izskata, uzrauga un prioritizē galvenos IT projektus no plašākas perspektīvas. Komitejas uzdevums ir atrast un pielāgot biznesa risinājumus, kur iespējama efektīvāka tehnoloģiju pielietošana. Nākamais solis būs iesaistīt vēl citus darbiniekus – pašu IT risinājumu super-lietotājus, kuri var dalīties pieredzē un ieteikumos.”

Gudri risinājumi ir visas sabiedrības atbildība

Iesaistes nozīmi uzsver Kopenhāgenas pašvaldības Pilsētas datu nodaļas vadītājs Vins Nīlsens: “Satiksmes intensitātes mērīšana, gudrās auto stāvvietu sistēmas, ielu apgaismojuma kontrole ir daži piemēri kā Kopenhāgena izmanto tehnoloģiju priekšrocības. Gudrā pilsēta ir kā māja – ja jumts ir labāka dzīves kvalitāte un attīstība, tad pamatus veido datu platforma un privātums, infrastruktūra un sadarbība. Būtiska ir nepārtraukta datu ievākšana, analīze un to pieejamība gudrākai pilsētplānošanai, kā arī jābūt skaidriem mērķiem – ko tieši nepieciešams atrisināt. Tomēr pats svarīgākais – gudro pilsētu nevar izveidot viens  cilvēks. Jaunu risinājumu ieviešanā jāiesaista iedzīvotāji, politiķi, start-up un citi uzņēmumi, universitātes un pētniecības centri.”

Arī bezpilota ierīču drošai lietošanai nepieciešama visaptveroša pieeja – sākot no izglītošanas skolās, lidošanas klubos un citviet, līdz pat regulējumam valstu līmenī. Izraēlas bezpilota iekārtu eksperts Alons Ungers stāsta: “Kā liecina aplēses, dronu skaits ASV pieaugs no 600 tūkstošiem bezpilota ierīču līdz 2,7 miljoniem 2020. gadā. To lielākais izaicinājums – cilvēka faktors, jo ar nepareizu lietošanu ierīces var būt bīstamas. Kur var nonākt ar droniem fiksētā informācija? Ko tad, ja dronu izmanto paparaci? Kā novērst noziegumus, jo jau tagad droni ir izmantoti sprāgstvielu nomešanai uzbrukumos un narkotiku transportēšanai pāri cietuma žogiem.”

Arī konkurentiem jāspēj rast vienota valoda

Savukārt Liene Kubliņa, “CVO Recruitment Latvia” vadošā konsultante un biznesa attīstības vadītāja, aicina domāt par IT nozares popularizēšanu: “2020. gadā Latvijas darba tirgū ienāks vismaz par 50% mazāk jauniešu, salīdzinot ar 2010. gadu. Turklāt IT jomā situācija ir vēl skaudrāka – lai arī interese par IT ir, tomēr augstākās izglītības ieguvēju vidū tikai 7% ir dabaszinātņu, matemātikas un IT absolventi. Jādomā, kā palielināt speciālistu skaitu, jo pašlaik kvalifikāciju iegūst tikai aptuveni puse no studijas uzsākušajiem.” Viņa gan norāda, ka uzņēmējiem nevajadzētu koncentrēties tikai uz jaunāko darbaspēku – svarīgi ir arī noturēt strādājošos, jo ilggadēji darbinieki var aiziet attīstības iespēju trūkuma vai izaugsmes “griestu sajūtas” dēļ, turklāt arvien aktīvāk mūsu speciālistus uzrunā  ārvalstu kompānijas. L.Kubliņa atklāj, ka speciālistu noturēšanai ļoti nozīmīga ir vadītāja loma, individuāla pieeja un pastāvīgas profesionālās attīstības iespējas.

Vēl  viens izaicinājums, kam gatavojas arī Latvijas IT speciālisti, ir Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regula, kas stājās spēkā šogad un tiks piemērota no 2018. gada 25. maija. Kriss Hadsons “Proact Group” juridiskais padomnieks skaidro: “Pašreizējie ES datu aizsardzības noteikumi ir veci – izstrādāti 1995. gadā – trīs gadus pirms Google, desmit pirms Facebook.  Internetā pārraidīto datu apjoms 20 gadu laikā ir palielinājies 42 miljonu reižu, un pašlaik privātums ir kļuvis kritiski svarīgs. Organizācijām darbība ir jāizvērtē un jāuzlabo jau tagad – ja personas datu pārraudzība neatbilst regulai, tad 2018. gadā tas jau būs tās pārkāpums.”

 

  1. oktobrī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā tikās starptautiska ekspertu komanda, lai Executive forumā diskutētu par pieaugošo IT lomu vadības procesos, tostarp kā atrast un noturēt IT speciālistus sarūkošajā Latvijas darba tirgū un kādi drošības, datu aizsardzības un citi izaicinājumi nāk līdzi jaunākajām tehnoloģijām. Pasākumu organizēja “Proact IT Latvia” sadarbībā ar “Hitachi”, Izraēlas vēstniecību Latvijā un konferenci UVID 2016. Uzziņai: exe4um.lv.

 

“Proact” ir Eiropas vadošais neatkarīgais datu uzglabāšanas integrators un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmuma piedāvātie mūsdienīgie datu glabāšanas, virtualizācijas, tīklošanas un drošības risinājumi palīdz organizācijām visā pasaulē samazināt darbības riskus un izmaksas. “Proact” uzņēmumu mākonī pārvalda 70 petabaitu datu, un ir īstenojis vairāk nekā 3500 projektu. Uzņēmums ir dibināts 1994. gadā, un tā grupā strādā vairāk nekā 720 darbinieki 15 valstīs Eiropā un ASV.

Posted in: Jaunumi