Būtiski padomi, kā aizsargāt, piekļūt un izmantot datus lokāli un mākonī.

Tā kā organizācijas mēģina ieviest web-scale IT funkcijas sekundārajiem darba procesiem, tostarp datu aizsardzībai, tām ir jāspēj ātri un ar minimālu piepūli paplašināt, samazināt vai pārveidot infrastruktūru. Vēl jo vairāk, tām ir jāspēj droši un ar zemākām izmaksām nodrošināt paredzamos rezultātus.

Izvērstā infrastruktūra ir jauns risinājums, lai risinātu šīs problēmas. Piedāvājot vienotu platformu kopīgiem skaitļošanas un uzglabāšanas resursiem, izvērstā infrastruktūra vienkāršo uzglabāšanu liela apjoma sekundārajiem datiem un procesiem, kas savukārt ļauj organizācijām droši piegādāt gaidītos rezultātus ar lielāku mērogojamību un ar zemākām izmaksām.

Apsveriet šos desmit iemeslus, lai izmantotu vienotu pieeju jūsu datu aizsardzībai sekundārā datu glabātuvei, kā arī atklājiet daudz elastīgāku veidu kā aizsargāt, piekļūt un izmantot datus gan lokāli, gan mākonī.

10 Ieguvumi no izvērstās infrastruktūras izmantošanas sekundārā datu glabātuvē